dijous, 25 de febrer de 2010

Desmuntant la postmodernitat infecta

Un autèntic mestre de l'antropologia social, expert en problemàtiques lligades a l'ús de l'espai públic i crític amb la regressió alarmant que aquest espai ha experimentat en els darrers anys a causa de l'obsessiu 'treballa, consumeix i calla' pregonat pel neoliberalisme. Així és Manuel Delgado, un referent intel·lectual per aquells que encara somiem en una societat conscient, solidària i igualitària. I amb un carrer ple d'històries vives, espontànies i en les que les interaccions entre els individus generin vincles de compromís i tendresa mútues. Aquestes són algunes de les reflexions que va deixar al desaparegut 'La Nit al dia', programa de TV3 dirigit per la incombustible Mònica Terribas.

CASTELLANO: Un auténtico maestro de la antropología social, experto en problemáticas ligadas al uso del espacio publico y critico con la alarmante regresión que éste ha experimentado en los últimos años a causa del obsesico 'trabaja, consume y calla' pregonado por el neoliberalismo. Así es Manuel Delgado, un referente intelectual para aquellos que aún soñamos una sociedad consciente, solidaria e igualitaria. Y con una calle llena de historias vivas, espontáneas, y en las que las interacciones entre las personas generen vínculos de compromiso y ternura mutuas. Estas son algunas de las reflexiones que dejó en el desaparecido programa de la televisión de Catalunya 'La Nit al Dia'.